Wie is wie

Organisatievorm Focus Filmtheater Arnhem
Stichting Focus Filmtheater is een stichting zonder winstoogmerk, Focus | Eten + Drinken is een aparte BV. De dagelijkse leiding is in handen van één directeur.

Directie
Bekijk hier de vacature.

Programmering en educatie
Thomas Fransman – hoofd programma | t.fransman@focusarnhem.nl
Kim v/d Werff – programmeur / educator | k.vanderwerff@focusarnhem.nl

Facilitair
Charlie Cappetti – manager facilitair & operations | c.cappetti@focusarnhem.nl
Paul Lansink – coördinator activteiten | p.lansink@focusarnhem.nl
Hans Pfeiffer – medewerker activiteiten
Arthur de Boer – medewerker activiteiten

Financiën
Hananja van Marle-Olthuis – controller | h.olthuis@focusarnhem.nl
Susanne Kampschreur-Vos – medewerker financiën

Marketing en communicatie
Suzanne Bos – hoofd pr en marketing | s.bos@focusarnhem.nl
Liesbeth Leeuwis – medewerker pr en marketing | l.leeuwis@focusarnhem.nl

Sales & events
Sonja Pleging – medewerkers sales & events | s.pleging@focusarnhem.nl

Secretariaat
Lilly Krause & Ursula Hellweg | info@focusarnhem.nl

Focus | Eten + Drinken
Elmer Kamperman – restaurantmanager | e.kamperman@focushoreca.nl
Joris van Velzen – floormanager | j.vanvelzen@focushoreca.nl 
Maartje Polman – floormanager | m.polman@focushoreca.nl 

Bestuur
Het Bestuur van Focus volgt de richtlijnen van de Code Cultural Governance. Voor hun diensten ontvangen de bestuursleden geen vacatiegelden van de stichting, alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

In het bestuur hebben de volgende leden zitting:
Dhr. H. Vos (voorzitter)
Dhr. M. Grob (penningmeester)
Mw. M. Roelofs (secretaris)
Mw. C. Hermersdorf
Dhr. J. Waegemaekers
Mw. D. Vrijkotte