Wie is wie

Organisatievorm Focus Filmtheater Arnhem
Stichting Focus Filmtheater is een stichting zonder winstoogmerk. De dagelijkse leiding is in handen van een (tot 1 juli 2018) driekoppige directie.

Directie
Monique in het Veld – directeur | m.inhetveld@focusarnhem.nl
Charlie Cappetti – techniek en financiën (vanaf 1 juli: hoofd facilitair) | c.cappetti@focusarnhem.nl
Henk Bitter – programmering en organisatie (vanaf 1 juli: hoofd programma) | h.bitter@focusarnhem.nl

Coördinator voorstellingen
Paul Lansink | p.lansink@focusarnhem.nl

Controller
Hananja van Marle-Olthuis | h.olthuis@focusarnhem.nl

Hoofd Marketing en communicatie
Suzanne Bos | s.bos@focusarnhem.nl

Medewerker programmering en educatie
Kim van der Werff | k.vanderwerff@focusarnhem.nl

Sales & events
Sonja Pleging | s.pleging@focusarnhem.nl

Secretariaat
info@focusarnhem.nl

Bestuur
Het Bestuur van Focus volgt de richtlijnen van de Code Cultural Governance. Voor hun diensten ontvangen de bestuursleden geen vacatiegelden van de stichting, alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

In het bestuur hebben de volgende leden zitting:
Dhr. H. Vos (voorzitter)
Dhr. M. Grob (penningmeester)
Mw. M. Roelofs (secretaris)
Dhr. H. Pfeiffer
Mw. C. Hermersdorf
Mw. M. Timmermans
Dhr. J. Waegemaekers