ANBI

Focus Filmtheater Arnhem heeft een culturele ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat houdt in dat bij giften, schenkingen en legaten aan een “ANBI” voor de schenkers speciale gunstige belastingregels gelden: u kunt uw gift geheel of gedeeltelijk in aftrek brengen op uw belastbaar inkomen.

Indien u Focus Filmtheater Arnhem een warm hart toedraagt kunt u onze organisatie steunen met een gift, een (periodieke) schenking of door Focus op te nemen in uw testament.
Culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn in beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, (pop)muziek, (muziek)theater of vormgeving. Hieronder vallen bijvoorbeeld theatergroepen, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, (pop)podia, letteren-, pop- en filmfestivals, architectuurcentra.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Het fiscaal nummer van Focus is: 47.93.791.
De mogelijkheden:
Eenmalige gift of schenking: de meest voorkomende begunstiging. Een schenking kunt u te allen tijde doen en is voor u in beginsel aftrekbaar.

Een periodieke uitkering: een fiscaal erg aantrekkelijke manier van schenken, een gift die over meerdere jaren loopt. Een dergelijke schenking moet bij notariële akte worden vastgelegd. U bepaalt zelf welk bedrag u jaarlijks wilt schenken gedurende een periode van tenminste 5 jaar. Indien de totale schenking tenminste kostendekkend is, neemt Focus Filmtheater Arnhem de kosten van de notaris voor haar rekening.

Focus Filmtheater Arnhem in een testament tot (mede) erfgenaam benoemen. Deze wijze van nalaten wordt erfstelling genoemd. Ook hiertoe zal een notaris een akte moeten opmaken.

Een legaat: ook daarvoor kunt u bij de notaris terecht. Er wordt dan notarieel vastgelegd wat u wilt nalaten aan Focus Filmtheater Arnhem.

Voor aanvullende informatie kunt u contact zoeken met de notaris van uw keuze.