Movies That Matter: The Body Politic

Movies That Matter: The Body Politic

Gabriel Francis - VS - 2024 - 87 minuten - taal: Engels - ondertiteling: Engels

Te zien i.h.k.v. Movies that Matter on Tour, een landelijk film-en-debat-programma. Na de film is er een zaalgesprek met een aantal mensen van AM-SUPPORTTEAM, een Arnhemse organisatie gericht op het samen met jongeren leefbaar houden van de wijken.

Indringende documentaire over Brandon Scott, de jonge burgemeester van Baltimore, die zich maximaal inzet om een einde te maken aan het wapengeweld in de stad.

Te midden van de George Floyd-opstand wordt Brandon Scott, een jonge, hervormingsgezinde leider, tot burgemeester gekozen. Hij introduceert een ambitieuze benadering voor het terugdringen van geweld en belooft het aantal moorden in de stad te verlagen. Maar nadat hij aan de macht is gekomen en nauwelijks de kans heeft gekregen om zijn hervormingen door te voeren, stijgt het geweld naar een nieuw hoogtepunt. Terwijl de media en politieke vijanden zijn plan aanvallen, blijft hij trouw aan zijn principes, ook als dat zijn toekomst als politicus in gevaar brengt. Zal zijn plan werken en Baltimore veiliger maken?

zaalgesprek

Na de voorstelling is er een zaalgesprek met een aantal mensen van AM-Supportteam, een Arnhemse organisatie die bestaat uit een team veelal ervaringsdeskundige professionals met veel ‘know how’ kennis. De medewerkers zijn opgegroeid in, of bekend met SES-wijken. Omdat het team veel ervaring heeft, weten zij wat jongeren beweegt en hoe zij hier het best mee om kunnen gaan. AM-Supportteam richt zich op jongeren uit Arnhem. De focus ligt voornamelijk op jongeren uit de lagere SES (Sociaal Economische Status) – wijken. ‘Vanuit onze achtergrond hanteren wij een topsportvisie in het aanbod voor de jongeren. Wij hebben als doel: We willen de jongeren in Arnhem maatschappelijk fit krijgen. Dit doen we door te trainen en wedstrijden te spelen. Dit staat in het teken van reflecteren op eigen handelen en de draad weer oppakken.’