Bridge to the Future: ‘De weerbare democratie’ Tegenlicht meetup

Bridge to the Future: ‘De weerbare democratie’ Tegenlicht meetup

Mea Dols de Jong - Nederland - 2021 - 100 minuten - taal: Nederlands

In het kader van het thema ‘Strijders voor democratie’ van de jaarlijkse conferentie Bridge to the Future (vrijdag 15 september) vertonen we in september twee films, waaronder deze gratis toegankelijke documentaire, een Tegenlicht meetup. Na de film is er een zaalgesprek over betrokkenheid en burgerinspraak in samenwerking met Niesco Dubbelboer van Meer Democratie en Yosser Dekker van het Arnhemse Bureau Ruimtekoers.

Op 6 september vertonen we de film Suffragette, met randprogramma.

MEER BETROKKENHEID BIJ DE DEMOCRATIE

De documentaire De Weerbare Democratie gaat over de zorgwekkende staat waarin westerse democratieën verkeren. Hoe het tij te keren? Hoe kunnen burgers zich weer betrokken voelen bij het politieke proces? Is het instellen van burgerberaden een oplossing, zoals prominent denker en schrijver David van Reybrouck betoogt? Daarover gaan we in deze Tegenlicht meetup in gesprek.

Om dat gesprek te voeden, zijn Niesco Dubbelboer van Meer Democratie en Yosser Dekker van het Arnhemse Bureau Ruimtekoers aanwezig. Niesco Dubbelboer pleit er al jaren voor onze democratie te hervormen tot een bestuursvorm waarin veel meer ruimte is voor betrokkenheid en inspraak van burgers. Of zoals zij het zelf zeggen: ‘Meer Democratie is een beweging die alle Nederlanders veel meer directe zeggenschap wil geven in de politiek en de maatschappij.’

Bureau Ruimtekoers is een Arnhemse culturele instelling voor social design en participatie in de leefomgeving. Bureau Ruimtekoers werkt vanuit de leefomgeving, mét inwoners en beleidsmakers, op een artistieke wijze waarbij kunstenaars in de lead zijn, op die manier ontstaan er gelijkwaardige gesprekken die leiden tot gedragen en duurzame oplossingen. Een van de krachtige projecten van Ruimtekoers is ‘Stad van Vertrouwen, het inspraakspel voor de toekomst’ waarin jongeren, de experts van de toekomst mét beleidsmakers het spel spelen over een maatschappelijk vraagstuk en samen tot een gedragen motie komen.

OVER DE WEERBARE DEMOCRATIE

De kloof in onze samenleving lijkt steeds groter te worden. Globalisering, migratie, groeiende ongelijkheid, minder bestaanszekerheid en de coronacrisis lijken de westerse maatschappijen in tweeën te splitsen. Grote groepen mensen voelen zich niet vertegenwoordigd. Dankzij sociale media kunnen zij elkaar steeds makkelijker vinden. Tegelijkertijd weten radicaal-rechtse influencers en politici hen steeds makkelijker te bereiken én te bespelen. VPRO Tegenlicht onderzoekt de beste ideeën die onze democratie weerbaarder maken tegen de autoritaire verleiding.