Focus Eetclub

Focus Eetclub

Bekijk alle films in deze serie

De derde voorstelling van de Focus Eetclub is The Farewell van Lulu Wang, te zien op wo. 27 nov. om 20:45u. Opgave voor de Eetclub is niet meer mogelijk, de film los bezoeken (zonder diner) wel!

Filmbezoek combineert fantastisch met eten en daarom introduceren we graag onze gloednieuwe EETCLUB.

Denk aan lange gedekte tafels, prettig gezelschap, een heerlijke maaltijd en aansluitend een interessante film. Zowel de maaltijd als de film, die uiteraard op elkaar zijn afgestemd, worden kort ingeleid.

DATA EN TIJDEN

De Eetclub komt op vier woensdagen bij elkaar: op woensdag 25 september, 30 oktober, 27 november en 18 december 2019. Het is niet mogelijk om eenmalig deel te nemen: opgave is alleen mogelijk voor de gehele reeks en nu niet meer mogelijk, de filmvoorstelling zonder diner bezoeken wel. Naar alle waarschijnlijkheid volgt er in het nieuwe jaar een weer een Eetclubreeks, meer info volgt t.z.t.!

aanvangstijd diner: 19:00
aanvangstijd film: 20:45 (de eindtijd is afhankelijk van de lengte van de film)

AANMELDEN
Stuur voor 20 september 2019 een mail naar info@focusarnhem.nl ovv EETCLUB 2019. Vermeld duidelijk voor hoeveel personen je je wilt aanmelden, je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en je eventuele F-pas/Vriendenpas of Cinevillepas nummer.

Deelnamekosten bedragen per persoon voor de hele vierdelige reeks € 110,-. Met een F-pas of vriendenpas betaal je € 102,-. Cinevillers betalen alleen voor de maaltijd: in totaal 70 euro. In dit bedrag is steeds het eten en een filmkaartje opgenomen: drankjes worden ter plekke afgerekend.

Maak het verschuldigde bedrag over naar IBAN: NL85 RABO 0150 7168 34 t.n.v. Stichting Focus Filmtheater, onder vermelding van ‘de Eetclub2019’ en de naam/namen van de deelnemer(s). Let op: de datum van de bijschrijving van je betaling geldt als aanmeldingsdatum.

Je ontvangt bij de eerste bijeenkomst deelnamevouchers voor alle avonden: mocht je verhinderd zijn op een van de data, dan mag je gerust iemand anders in jouw plaats laten gaan. Ga met je vouchers iedere clubavond langs de kassa van Focus en ontvang daar een toegangskaartje voor de film.

PLAATSING
De Eetclub gaat door als er tenminste 30 aanmeldingen zijn met een maximum van 50. Voor 15 september 2019 ontvang je hier bericht over. Bij te veel óf onvoldoende aanmeldingen ontvang je het gestorte deelnamebedrag retour.

COMMUNICATIE
De eerste Eetclub-titel is al bekend. Voor de daaropvolgende drie bijeenkomsten kijken we per maand welke (première-)film er gezien gaat worden. We zorgen ervoor dat er geen overlap is met de FILMCLUB én dat het een zeer gevarieerd kwartet wordt. Een week voorafgaand aan de Eetclub krijg je per e-mail informatie over de film.

De eerste EETCLUB-film is PAVAROTTI, een fraaie documentaire over de fenomenale Italiaanse tenor Luciano Pavarotti. De in 2007 overleden Pavarotti was, zoals zijn indrukwekkende omvang ook wel toonde, een enthousiaste eter en in deze film zien we hem dan ook veelvuldig aan rijk gevulde tafels.

F ilms in deze special