Alreadymade

Alreadymade

Barbara Visser - Nederland - 2023 - 86 minuten - taal: Nederlands, Duits, Engels - ondertiteling: Nederlands
  • alle leeftijden

'Ontrafelt alle mythes over de pisbak van Duchamp.'

NRC

Was het marketing, mystificatie of misogynie waardoor het kunstwerk ‘Fountain’ zo beroemd werd? Wat begon als een zoekgeraakt object van een anonieme maker werd uiteindelijk het meest invloedrijke kunstwerk van de 20e eeuw…

Speculaties over een vrouwelijke auteur komen en gaan. Maar wie is zij? Wat is echt en wat is waar, in dit geval? De twijfels over de oorsprong van dit ‘readymade’ kunstwerk lopen parallel met de waarde van de talloze kopieën die zich in de depots van musea voor moderne kunst bevinden. Kan de ontdekking van één enkele brief dit alles veranderen?

In de docu Alreadymade worden originaliteit, auteurschap en identiteit ter discussie gesteld, net als Fountain (1917) dat een eeuw geleden deed, alleen nu met behulp van hedendaagse techniek. Stemmen die het werk toeschrijven aan Elsa von Fretyag-Loringhoven, ook wel bekend als de barones, trekken steeds meer aandacht, omdat er historisch gezien nogal wat recht te zetten is met betrekking tot vrouwelijke bijdragen in de kunst. Of is het toch wishful thinking? Alreadymade neemt zélf de vorm aan van een ‘readymade’, waarbij het verhaal op virtuoze wijze wordt verweven met gevonden materiaal uit verschillende bronnen, waardoor vorm en inhoud één worden.