Privacy Statement

22 mei 2018

Je privacy is voor Focus Filmtheater Arnhem van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de nieuwe privacywet die per 25 mei 2018 in gaat. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de dienst Focus Filmtheater allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Focus Filmtheater via publiciteit@focusarnhem.nl.

Verzamelen van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze dienst krijgen wij de volgende informatie over jou:

 • Categorie 1: je IP-adres, met de laatste drie cijfers geanonimiseerd.
 • Categorie 2: bij registratie als F-Pas houder, Vriend: je naam, e-mailadres, huisadres, telefoonnummer, in geval van incasso: rekeningnummer.
 • Categorie 3: bij inschrijving voor onze nieuwsbrief en onze digitale weekladder: je naam en e-mailadres.
 • Categorie 4: via cookies: het device waarmee je onze website bezoekt, je bezoek-, klik- en aankoopgedrag;
 • Categorie 5: bij online aankoop van een ticket: je naam, e-mailadres, telefoonnummer en transactiegegevens. Bij het aanmaken van een account (optioneel) worden ook accountgegevens geregistreerd. Bij reservering voor Focus | Eten + Drinken via de website: je naam, e-mailadres en telefoonnummer.

De wet noemt dit “persoonsgegevens” en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom en met welke reden. Dit lees je hieronder. Wij geven je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de dienst of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Doeleinden

Wij zullen deze persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

­Algemeen

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet achterhaald kunnen worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Focus Filmtheater Arnhem om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
 • Categorie 2: het leveren van diensten met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd, en, indien door jou aangegeven, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming.
 • Categorie 3: het toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming.
 • Categorie 4: voor het goed laten functioneren van de website, voor het analyseren van bezoekgedrag van de website en in de toekomst mogelijk voor het bieden van gerichte relevante advertenties op basis van je bezoek- en koopgedrag met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming in de cookie-melding. (Dit laatste is nu nog niet van toepassing)
 • Categorie 5: de levering en facturatie van door jou bestelde producten, ofwel digitaal of per post, en noodzakelijke communicatie omtrent je aankoop of reservering, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.

Onderzoek & analyse:

Wij gebruiken je gegevens om onze diensten en communicatie continu te verbeteren. Hiervoor analyseren we de gegevens in onze databases. De conclusies van deze analyses bevatten geen  persoonsgegevens. We maken geen analyses van individuele klanten.

Je bent niet verplicht om je Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Focus Filmtheater en jou. Hieronder vind je per categorie de bewaartermijn van de gegevens.

 • Categorie 1: deze gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen en hebben daarom geen vervaltermijn.
 • Categorie 2: bij registratie als F-pashouder of Vriend worden je gegevens bewaard tot je je afmeldt voor deze dienst of overeenkomst.
 • Categorie 3: de gegevens worden bewaard tot je je afmeldt voor de nieuwsbrief en/of de weekladder. Afmelding kan op elk moment, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de uitschrijflink te klikken in ieder promotioneel e-mailbericht, of contact op te nemen met de afdeling publiciteit via publiciteit@focusarnhem.nl.
 • Categorie 4: cookies blijven bewaard tot je deze verwijderd uit je browser.
 • Categorie 5: je gegevens worden na afronding van de aankoop na de voorstellingsdatum direct verwijderd, tenzij je een account hebt aangemaakt in ons kassa-systeem. Je gegevens blijven dan bewaard zodat je volgende aankoop gemakkelijker is, en je je bezoekgeschiedenis kunt inzien. Inactieve accounts worden na 5 jaar verwijderd, de transactiegegevens worden dan geanonimiseerd.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen via publiciteit@focusarnhem.nl. Na 5 jaar inactiviteit worden je gegevens automatisch omgezet zodat ze niet meer herleidbaar zijn naar jou als persoon.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van je hebben
 • het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van je persoonsgegevens
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van je persoonsgegevens
 • je gegevens anonimiseren of zodanig verwijderen zodat het niet meer herleidbaar is tot jou als persoon.
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van je persoonsgegevens zoals:
  • het volgen van je bezoek op onze website (tracking)
  • het gebruiken van je aankoopgegevens en voorkeuren om je specifieke voorstellingsinformatie te kunnen sturen

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Focus Filmtheater verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login en code te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens en voor de vertrouwelijkheid ervan.

Toegang door derden

Om je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij onze medewerkers toegang tot je persoonsgegevens. Alleen de werknemers waarbij inzage noodzakelijk is voor het uitoefenen van hun functie binnen Focus Filmtheater kunnen jouw gegevens inzien. Door contractuele verplichtingen met onze werknemers en intern beleid garanderen we een veilige omgang met jouw persoonsgegevens door onze medewerkers, conform de Privacywetgeving en dit statement.

We delen je gegevens met een aantal verwerkers, dit zijn andere organisaties die voor ons werken. Zij bieden ons bijvoorbeeld software waarmee we je gegevens opslaan, beveiligen, analyseren en helpen ons je de diensten kunnen leveren die je bij ons aanvraagt, zoals het kopen van kaarten.

Onze verwerkers en subverwerkers zijn de volgende:

 • Ticketlab (kassasysteem): als je een aankoop bij ons doet komen je gegevens in dit systeem te staan. (Categorie 5)
 • Buckaroo (betalingssysteem) (Categorie 5)
 • Eagerly (website en nieuwsbrieven) (Categorie 1, 3 en 5)
 • Google Analytics: wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken, hiervoor worden functionele cookies gebruikt. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google niet toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren, er wordt geen gebruik gemaakt van Gebruiker-ID’s en gebruikersgegevens worden maximaal 14 maanden bewaard vanaf het laatste moment van gebruik. (Categorie 1)
 • Booq (reserveringssysteem horeca) (Categorie 5)
 • Social media: in onze dienst zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Met elk van deze verwerkers hebben wij pogingen ondernomen om verwerkersovereenkomsten af te sluiten waarin de beveiliging van je gegevens en je rechten volgens de AVG zijn gewaarborgd. Bij enkele verwerkers is deze overeenkomst nog in ontwikkeling. We doen onze uiterste best dit zo snel mogelijk rond te hebben.

Cookies

Onze dienst gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Wanneer je onze dienst voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Als je daarna onze dienst verder gebruikt, nemen wij aan dat je geen bezwaar hebt tegen de cookies.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze dienst werken dan niet goed meer. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Een voorbeeld: op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. In de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) kun je lezen wat zij met de persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Beeldmateriaal

Het kan zijn dat er foto’s of filmpjes gemaakt worden voor gebruik op o.a. social media en website waar jij een rol in hebt. We vragen hiervoor altijd vooraf om je toestemming. Mocht er een foto van/met jou online staan die je op een later moment toch graag verwijderd ziet worden, dan kun je dit uiteraard altijd bij ons aangeven via publiciteit@focusarnhem.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactgegevens

Focus Filmtheater Arnhem
Audrey Hepburnplein 1
6811 EH Arnhem
publiciteit@focusarnhem.nl
088-1900619 (publiciteit)