In dienst van de vrede

In dienst van de vrede

Jelmar Hoekstra - Nederland - 2024 - 60 minuten - taal: Nederlands

Te zien op dinsdag 14 mei. Regisseur Jelmar Hoekstra is samen met veteraan Bert Kleine Schaars aanwezig voor een zaalgesprek na afloop.

Dit jaar is het 45 jaar geleden dat Nederland werd gevraagd bij te dragen aan de Internationale Unifil missie in Zuid-Libanon. Ruim 9000 Nederlandse militairen zouden er in de jaren tachtig van de vorige eeuw aan deze missie deelnemen en toch is er relatief weinig over bekend.

In 1979 kreeg Nederland het verzoek om deel te nemen aan de United Nations Interim Force in Libanon ook wel Unifil genoemd. Tijdens de initiële besluitvorming kwamen er vooral veel politieke argumenten naar voren om wel te gaan. Hierbij was de vrees voor imagoschade van Nederland als ze dit verzoek zouden afwijzen belangrijker dan het antwoord op de vraag of een uitzending met veelal dienstplichtige soldaten in oorlog gebied wel verantwoord was. Een aanzienlijk aantal Unifil veteranen kampt met PTSS, wat vaak pas op latere leeftijd ontdekt werd. De missie in Libanon was een bijzondere: zowel Den Haag als Defensie verkeek zich flink op het conflict en het oorlogsgebied waarin de vaak jonge, dienstplichtige soldaten terecht kwamen.

Na de gebeurtenissen op 7 oktober 2023 in Israël en Gaza zijn de spanningen in de regio enorm hoog opgelopen. Ook aan de Libanees/Israëlische grens zijn er dagelijks beschietingen. Ruim 20.000 mensen zijn op de vlucht voor de escalaties. Om naast de verhalen van de veteranen ook een actueel beeld te hebben bij de situatie van toen en nu komen ook voormalig buitenland correspondent in Libanon Jan Keulen, oud diplomaat, ambassadeur in o.a Irak en Midden-Oosten expert Nicolaos van Dam, oud generaal Peter van Uhm en NOS correspondent Daisy Mohr aan het woord.