Blik op Vrijheid

Blik op Vrijheid

Merlijn van Schayk en Pauline van Tuyll - Nederland - 2020 - 60 minuten - taal: Nederlands
  • 12 jaar en ouder

In plaats van het jaarlijkse filmprogramma in het kader van de conferentie Bridge to the Future, een bijzondere filmavond over vrijheid. Met zes filmportretten van mensen die in verschillende tijdsgewrichten naar Nederland zijn gevlucht. De initiatiefnemers van het project BLIK OP VRIJHEID zijn te gast, alsmede een aantal geportretteerden.

Programma:

  • 19.00 uur Korte inleiding door Bridge to the Future > voorstellen gasten en korte info over verloop van avond.
  • 19.05 uur Filmportret 1,2,3 (33 min)
  • 19.38 uur Muzikale intermezzo van Benito Sanchez (het lied Todo Cambia op guitar).
  • 19.43 uur Filmportret 4,5,6 (32 min).
  • 20.15 uur Q&A met makers Merlijn van Schayk en Pauline van Tuyll en geportretteerden Benito Sanchez en Ziba Nillian.
  • 20.45 uur Einde

In september 2020 zou de jaarlijkse conferentie Bridge to the Future plaats vinden. De conferentie kan, vanwege Covid’19, niet door gaan. Nu de hele wereld in de ban is van het Corona-virus heeft het thema vrijheid een onverwacht wrange lading gekregen. We ervaren eens te meer hoe kostbaar onze vrijheid is. Om toch stil te staan bij het feit dat 2020 het jaar is waarin we vieren dat 75 jaar geleden een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog, organiseren Stichting Bridge to the Future en Focus Filmtheater een bijzondere filmavond.

Live intermezzo’s

Op woensdag 16 september om 19:00 wordt het project Blik op Vrijheid vertoond. Een project van Merlijn van Schayk en Pauline van Tuyll van stichting Zora. Onderdeel van dit project zijn zes korte filmportretten van vluchtelingen wier vluchtverhalen zich afspelen in verschillende tijdsgewrichten. Na de vertoning van deze portretten, is er een zaalgesprek met de twee makers en de geportretteerden Benito Sanchez en Ziba Nillian. Benito verzorgt ook een muzikaal intermezzo: hij vertolkt op de gitaar het lied Todo Cambia.

Blik op Vrijheid; vluchtverhalen toen en nu

De afgelopen 80 jaar hebben veel mensen moeten vluchten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verlieten velen hun dorp of stad in Nederland en in de decennia daarna zochten mensen hier een veilig thuis. De situatie in hun geboorteland, de reden voor hun vlucht en de manier waarop ze een nieuw leven hebben gevonden, verschilt per land, per tijd en per persoon. Ze hebben ieder een eigen blik op vrijheid.

Zes korte filmportretten

In zes korte filmportretten vertellen mensen over hun ervaringen met onvrijheid, vluchten en aankomen in een nieuw land. We maken kennis met Teun Jordaan die in 1940 vanuit Rhenen werd geëvacueerd. Met Otto Szauer die in 1956 Hongarije ontvluchtte. En Benito Sanchez die verbannen werd uit Pinochets Chili. Ziba Nillian uit Iran vertelt hoe zij in 1994 met haar gezin vluchtte voor het strenge regime van Ayatollah Khomeiny. Recenter zijn de verhalen van Abdel Tarakji die in 2015 als 16-jarige in zijn eentje vanuit Syrië naar Nederland kwam en Sham Hassan, die in 2016 met haar familie uit Syrië naar Nederland vluchtte.