27 mei 2019

Vertrek Monique in het Veld

Per 1 augustus vertrekt Monique in het Veld als directeur van Focus Filmtheater en Focus Horeca B.V. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat er een verschil van mening is opgetreden over de wijze waarop de functie van directeur inhoud zou moeten krijgen. Hoewel beide partijen er het nodige aan hebben gedaan om hiervoor een oplossing te vinden, is dat helaas niet gelukt. Daarom is in onderling overleg besloten om afscheid van elkaar te nemen.

Het afgelopen anderhalf jaar heeft In het Veld er in nauwe samenwerking met haar team voor gezorgd dat de verhuizing van Focus naar het nieuwe pand goed is verlopen en dat het veranderproces dat daarbij hoort met succes is ingezet. Dit dient nu een goed vervolg te krijgen en dat vraagt om een ander type leiderschap. In het belang van de organisatie gaat zij daarom ruimte maken voor een ander soort directeur. In het Veld zelf gaat zich bezinnen op een nieuwe rol binnen het culturele veld, waarbij ze vooral op zoek zal gaan naar een inhoudelijke verbinding met film of theater.

Het nieuwe Focus is een prachtige culturele instelling waar Arnhem trots op kan zijn. Een instituut dat lokaal geworteld is, een sterke regionale functie heeft en steeds meer van nationale betekenis wordt. Samenwerkingen met Arnhemse en Nijmeegse culturele, onderwijs- en maatschappelijke instellingen werden geïntensiveerd. Focus trok in 2018 ruim 110.000 bezoekers. Focus heeft zijn bestaansrecht en waarde intussen al meer dan bewezen.

Het bestuur van Focus dankt Monique in het Veld voor haar inzet en wenst haar veel succes voor de toekomst!