Precarious Nights

Precarious Nights

Bekijk alle films in deze serie

Filmprogramma over sociale ongelijkheid, i.s.m. ArtEZ Studium Generale en Walter Books.

precair

synoniemen: hachelijk, onzeker, netelig, onrustbarend, verontrustend, zorgelijk, zorgwekkend.

Existentiële kwetsbaarheid is geenszins een fenomeen van de huidige tijd. We zijn altijd afhankelijk van elkaar geweest en zullen dat blijven. In de woorden van de Amerikaanse filosofe Judith Butler: ‘Wij zijn sociale wezens, afhankelijk van wat zich buiten onszelf bevindt, van anderen, van instellingen en van (duurzame) omgevingen en zijn in deze zin dus kwetsbaar (precarious)‘.

Als management-instrument wordt deze kwetsbaarheid gebruikt om een ​​massale vermindering van vaste arbeidscontracten te normaliseren, met als resultaat toenemende ongelijkheid en sociale uitsluiting.

In het filmprogramma PRECARIOUS NIGHTS worden drie films vertoond over dit onderwerp, om ideeën over klassenstructuur te onderzoeken, samen met kunstenaars, onderzoekers en activisten die de films introduceren door middel van een korte performance of lezing.

Programma

ma 11 november om 19:00 uur: Snowpiercer (Bong Joon-Ho/Zuid-Korea 2013/126 min./Engels gespr. Ned. ondertiteld) Met lezing (in het Engels) van Prof. dr. Willem Schinkel (hoogleraar sociale theorie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) en dr. Rogier van Reekum, (universitair docent aan de Erasmus Universiteit). Samen schreven ze het boek ‘Theorie van de Kraal’, waarin ze de kraal (een omsloten ruimte voor vee) als metafoor voor de huidige biopolitieke ruimte gebruiken, waarin wij gedresseerd worden om de circulatie van kapitaal mogelijk te maken. Aan de hand van fragmenten uit het boek bespreken ze tijdens de lezing termen als “klasse”, “onvolledigheid” en “solidariteit”.

  • English translation: with lecture, in English, by Professor of Social Theory Willem Schinkel and assistant professor Rogier van Reekum. In their recently published book “Theorie van de Kraal: kapitaal, ras, fascisme” (which could be translated to Theory of the Pen: Capital, Race and Fascism), they use the pen, a closed off space where cattle is kept, as a metaphor or concept for our current biopolitical condition: we are captured in the enclosing movement of capital, a movement that orders bodies, labor and identities for the purpose of accumulation.

ma 16 december om 19:00 uur: Sorry to Bother You (Boots Riley/USA 2019/111 min./Engels gespr. Ned. ondertiteld)

ma 20 januari om 19:00 uur: American Honey (Andrea Arnold/GB/USA 2016/162 min./Engels gespr. Ned. ondertiteld)

*English translation

Filmprogramme about social injustice.

precarious [ pri-kair-ee-uhs ]
synonyms: uncertain, problematic, delicate, unhealthy, insecure, on thin ice, unsafe, unsure, ticklish, slippery, unsettled.

Existential vulnerability is by no means solely a phenomenon of current times. We will be and always have been dependent on each other. In the words of Judith Butler: “We are… social beings from the start, dependent on what is outside ourselves, on others, on institutions, and on sustained and sustainable environments, and so are, in this sense, precarious.”

As an instrument of governance, precarization however, is used to normalize a massive reduction of permanent employment contracts, with minimal security benefits, rising inequality and social exclusion.

PRECARIOUS NIGHTS screens three films addressing this topic, together with artists, researchers and activists who will introduce the films by means of performance or lecture.

F ilms in deze special