Fiction meets Science in Space

Fiction meets Science in Space

Welke rol speelt de verbeelding als het gaat om wetenschappelijk denken? In de film-en-debatreeks ‘Fiction meets Science in Space’, ontwikkeld i.s.m. wetenschapsfilosoof *Sabine Winters, gaan we aan de hand van vier sciencefiction films in gesprek met wetenschappers en kunstenaars over waar fictie en wetenschap elkaar ontmoeten.

Hoe moeten we ons leven op Mars voorstellen? Kunnen we door de tijd reizen en zo ja, wat zou er dan precies gebeuren? Hoeveel dimensies zijn er in ons universum? Science Fiction films geven ons een glimp van wat er mogelijk is, maar wat is fictie en wat is wetenschap?

*Sabine Winters (1983) is freelance wetenschapsfilosoof en is de oprichter van het filosofieplatform Future Based. Met Future Based organiseert ze lezingen, boekenclubs, bijeenkomsten en publiceert ze podcasts en artikelen. Scientific Imagination is het project van Sabine waarin ze onderzoek doet naar de rol en de functie van de verbeelding in wetenschappelijk denken.

English translation

What role does imagination play when it comes to scientific thinking? In ‘Fiction meets Science in Space’, we will engage scientists and artists in a conversation based on four science fiction films where fiction meets science. How should we imagine life on Mars? Can we travel through time and if so, what exactly would happen? How many dimensions are there in our universe? Science Fiction movies give us a glimpse of what is possible, but what is fiction and what is science?

Sabine Winters (1983) is a freelance philosopher of science and the founder of the philosophy platform Future Based. With Future Based she organizes lectures, meetings and publishes podcasts and articles. Scientific Imagination is Sabine’s project in which she researches the role and function of imagination in scientific thinking.

F ilms in deze special