Wie is Focus

Focus Filmtheater Arnhem is in 1973 begonnen als een klein filmhuis onder het dak van Willemeen met nog geen tien vrijwilligers. In 1978 verhuisde het filmhuis naar de Korenmarkt om daar in veertig jaar tijd van een paar voorstellingen per week in een zaal uit te breiden naar meerdere voorstellingen per dag in drie zalen.

Na jarenlange plannenmakerij om het verlangen naar herhuisvesting, dat al in de jaren negentig van de vorige eeuw werd geboren, vorm te kunnen geven, kwam het proces de afgelopen vijf jaren in een stroomversnelling. Eerst was er het plan ArtA, een ambitieus samenwerkingsverband met Museum Arnhem dat voortijdig in de kiem werd gesmoord. Na dit traject bleek de politieke wil om Focus herhuisvesting te bieden zo groot dat het Kerkplein werd aangewezen als locatie van een nieuw filmtheater. Een filmtheater bovendien dat prominent ruimte zou bieden aan volwaardige horeca om bezoekers meer dan tot dan het geval was een complete uitgaanservaring te kunnen bieden.

De ontwerpcompetitie werd gewonnen door het Delftse architectenbureau DP6 dat in een prachtig ontwerp getuigde van zowel respect voor de historische context als de actuele omgeving. De aanwezigheid van de markante Eusebiuskerk is meegenomen in het ontwerp waarin twee gebouwhelften geschakeld worden door een centrale trap die overkapt is met een glazen dak waardoor de toren van de kerk voortdurend zichtbaar is.

Op zondag 22 april 2018 vertoonde Focus de laatste filmvoorstellingen in de Korenbeurs: na veertig veelbewogen jaren sloten de deuren van het gebouw midden op uitgaansplein de Korenmarkt: de hoogste tijd voor een nieuwe stap.

Organisatievorm Focus Filmtheater Arnhem
Stichting Focus Filmtheater is een stichting zonder winstoogmerk. De dagelijkse leiding is in handen van een (tot 1 juli 2018) driekoppige directie.

Directie
Monique in het Veld – directeur | m.inhetveld@focusarnhem.nl
Charlie Cappetti – techniek en financiën (vanaf 1 juli: hoofd facilitair) | c.cappetti@focusarnhem.nl
Henk Bitter – programmering en organisatie (vanaf 1 juli: hoofd programma) | h.bitter@focusarnhem.nl

Coördinator voorstellingen
Paul Lansink | p.lansink@focusarnhem.nl

Controler
Hananja van Marle-Olthuis | h.olthuis@focusarnhem.nl

Hoofd marketing en communicatie (tot en met 15 mei 2018)
Kim van der Werff | k.vanderwerff@focusarnhem.nl (vanaf 15 mei: medewerker programmering en educatie
Suzanne Bos | s.bos@focusarnhem.nl (vanaf 16 mei 2018)

Sales & events
Sonja Pleging | s.pleging@focusarnhem.nl

Secretariaat
info@focusarnhem.nl

Bestuur
Het Bestuur van Focus volgt de richtlijnen van de Code Cultural Governance.
Voor hun diensten ontvangen de bestuursleden geen vacatiegelden van de stichting, alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

In het bestuur hebben de volgende leden zitting.
Dhr. H. Vos (voorzitter)
Dhr. M. Grob (penningmeester)
Mw. M. Roelofs (secretaris)
Dhr. H. Pfeiffer
Mw. C. Hermersdorf
Mw. M. Timmermans
Dhr. J. Waegemaekers

Geef uw mening
Geef uw mening
over deze pagina
Geen geldig e-mailadres
Geen mening / suggestie ingevuld
Meer feedback achter laten?
by Eagerly Internet - © 2018