kunstencluster

ARTA WINNENDE NAAM KUNSTENCLUSTER
Eelco Schwirtz uit Arnhem is de winnaar geworden van de namenwedstrijd voor het Kunstencluster. Focus en Museum Arnhem hebben eind vorig jaar een prijsvraag uitgeschreven voor een pakkende naam voor het nieuwe cultuurgebouw aan de Rijn. In totaal zijn 110 namen ingezonden. 11 februari jl. koos het college van burgemeester en wethouders van Arnhem op basis van een shortlist voor de naam ArtA. De winnaar krijgt een jaar lang gratis toegang tot Focus en Museum Arnhem.


Op 12 februari ontving Eelco Schwirtz zijn prijs uit handen van Charlie Cappetti, zakelijk directeur Focus en Hedwig Saam, directeur Museum Arnhem


================================================================

14 februari 2014, 20:00 - CASA-AVOND ONTWERPVISIES KUNSTENCLUSTER

Vrijdag 14 februari, 20:00 is er in Showroom Arnhem een CASA-avond met de ontwerpvisies op ArtA (Kunstencluster). De vier architectenbureaus, die overdag hun visies hebben gepresenteerd aan een jury, lichten die 's avonds publiekelijk toe. CASA wil hiermee - als tegenhanger van het politieke debat - de architecten het podium bieden om hun vakinhoudelijke ideeën te delen met de stad. Voor iedereen die geïnteresseerd is in architectuur en stedenbouw belooft dit een bijzondere avond te worden!

Vanaf zaterdag 15 februari 2014 is er in de Rozet een tentoonstelling van de vier ontwerpvisies!

 

(lees meer)

===============================================================


(persbericht woensdag 18 december 2013)

 

VIJF ARCHITECTENBUREAUS GESELECTEERD!

Vijf architectenbureaus zijn geselecteerd om hun visie voor het Kunstencluster verder uit te werken. Deze vijf bureaus zijn gekozen uit 44 partijen die zich hadden aangemeld. De planning is dat de geselecteerde bureaus in februari 2014 hun visies tentoonstellen in Rozet. Het gaat om de volgende vijf partijen:

•    Office for Metropolitan Architecture (OMA, Rem Koolhaas)
•    NL Architects
•    Architectuurstudio HH samen met SO-IL (Verenigde Staten) en ABT
•    Kengo Kuma & Associates (Japan)
•    Bjarke Ingels Group (BIG, Denemarken) met Allard Architecture.

Het Kunstencluster wordt in 2018 het gezamenlijke onderkomen van Museum Arnhem (voorheen Museum voor  Moderne Kunst Arnhem  en Focus Filmtheater Arnhem. De geplande plek is op de hoek van de Rijnkade, Nieuwstraat, Weerdjesstraat. Het nieuwe cultuurgebouw maakt deel uit van het Rijnboogproject. Dit project heeft voor ogen om het centrum van Arnhem meer met de Rijn te verbinden.  

Criteria
De keuze voor de architecten is gebaseerd op verschillende criteria. Een belangrijke voorwaarde was bijvoorbeeld dat een bureau twee multifunctionele, openbare gebouwen moesten hebben ontworpen, die in de afgelopen vijf jaar zijn gebouwd, of nu in uitvoering zijn, van minimaal vijf miljoen euro aan bouwkosten. Ook is gevraagd naar referentieprojecten. Op basis van deze referentieprojecten is gevraagd naar zaken als duurzaamheid, het onderscheidende karakter van het gebouw, de samenhang tussen het gebouw en de omgeving en de meerwaarde van het gebouw voor de verschillende gebruikers.

Inspiratieboek
De vijf architecten krijgen ook inspiratie mee van de Arnhemmers. In het inspiratieboek dat sinds begin december op internet beschikbaar is, zijn meer dan 30 ideeën binnengekomen.  De architecten wordt gevraagd zich te laten inspireren door deze ideeën bij het uitwerken van hun visie op het gebouw.  

Jury
De vijf bureaus zijn geselecteerd door een jury bestaande uit:  Maarten Kloos (voorzitter) Hedwig Saam (directeur gemeentemusea Arnhem),  Henk Bitter (directeur Focus Filmtheater Arnhem), Wim Korvinus, (beeldend kunstenaar), Johan Idema (schrijver van het boek 'Beyond the black box and the white cube') Bert Dirrix (architect en lid kwaliteitsteam Rijnboog) en Gijs Frencken (stedenbouwkundige gemeente Arnhem).

Naam nieuwe gebouw
Op dit moment loopt ook een prijsvraag voor een nieuwe naam van het gebouw via de website www.rijnboog.nl/kunstatelier. Tot op heden zijn al ruim 50 voorstellen binnengekomen. De prijsvraag duurt tot het einde van dit jaar. Vervolgens doet een jury vanuit de gemeente Arnhem, MMKA en Focus Filmtheater een voordracht waaruit het college van B&W van Arnhem de naam kiest. De bedenker van de gekozen naam mag een jaar gratis naar het museum en het filmtheater.

=================================================================

DENK MEE!

Alle Arnhemmers kunnen hun ideeën voor het Kunstencluster, een nieuw gebouw voor het Museum voor Moderne Kunst Arnhem en Focus Filmtheater Arnhem, indienen op een speciale website: rijnboog.nl/kunstatelier. Het college van burgemeester en wethouders wil de aanwezige creativiteit in de stad volop benutten om de architecten voor het nieuwe gebouw inspiratie mee te geven. Wie al een goed idee voor een naam voor het Kunstencluster heeft, kan dat idee hier indienen!

Verantwoordelijk wethouder Michiel van Wessem: "Het Kunstencluster is een veelbesproken onderwerp in Arnhem. De vele gesprekken en discussies die erover zijn gevoerd hebben geleid tot een haalbaar en betaalbaar plan dat uitstekend past bij de culture ambities van Arnhem en de organisaties die er straks hun intrek nemen. Nu er een besluit ligt over de komst van het nieuwe gebouw is het tijd om het Kunstencluster tot de verbeelding te laten spreken. Daarvoor doe ik heel graag een beroep op de enorme dosis aan creativiteit die Arnhem kenmerkt."

Architectenselectie
Op 25 oktober startte de gemeente een aanbestedingsprocedure voor een architect. Architecten werd gevraagd zich te melden bij de gemeente. Dat heeft een aantal van 44 nationale en internationale bureaus gedaan. Een deskundige jury buigt zich nu over de aanmeldingen en kiest op 16 december  vijf architecten, die hun visie op het gebouw mogen uitwerken.

Inspiratieboek
Op de website rijnboog.nl/kunstatelier kunnen mensen aangeven welke wensen, dromen of ideeën zij bij het Kunstencluster hebben. Dat kan over van alles gaan. Van hoe het gebouw eruit moet komen te zien, hoe het in de omgeving functioneert, tot wensen over het gebruik van duurzame technieken. Alle soorten van ideeën zijn welkom: tekeningen, filmpjes, gedichten. De tijd om ideeën aan te dragen eindigt op 19 december, zodat de dag erna alle ideeën kunnen worden aangeboden aan de vijf geselecteerde architecten.

Vervolg
De architecten gebruiken het inspiratieboek bij het uitwerken van hun visie op het gebouw. Begin februari 2014 worden hun visies tentoongesteld in Rozet. De architecten zullen aangeven hoe zij door de stad zijn geïnspireerd en wat zij daarvan verwerkten in hun plan. De stad zal gevraagd worden een publieksadvies te geven.  Dit advies neemt de jury mee in haar eindadvies aan het college. Het nieuw college van B&W, dat na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 zal aantreden, maakt een definitieve keuze en verleent  vervolgens de opdracht om het nieuwe gebouw te ontwerpen. Als alles volgens planning verloopt kan het gebouw, waarmee een investering van 32 miljoen is gemoeid, er in 2018  staan.

Over het Kunstencluster
Het Kunstencluster wordt het nieuwe thuis van Museum voor Moderne Kunst Arnhem (vanaf 1 januari 2014 Museum Arnhem) en Focus Filmtheater in het Rijnbooggebied op de hoek Rijnkade-Nieuwstraat-Weerdjesstraat. Arnhem heeft een unieke positie in Oost-Nederland met haar cultuuraanbod. Voor publiek, makers en kunstenaars. Dat houden we vast en bouwen we uit. Museum voor Moderne Kunst Arnhem en Focus Filmtheater hebben de overtuiging dat dit vernieuwen samen beter kan dan ieder voor zich. Film&museum, beleven&doen, werken en uitgaan. Daarom een Kunstencluster. Dit cluster heeft een plek nodig. Rijnboog is de centrale plek waarmee de Arnhemse binnenstad, naast Rozet, nog een levendige impuls krijgt. Dit centrum voor film en beeldende kunst aan de Rijn is dus niet alleen een museum en filmtheater, maar ook een plek aan de Rijn waar iedereen gewoon even kan zijn. Om te eten, drinken, werken en uitgaan.

===================================================================

 

Waarom Focus in het Kunstencluster?
Focus is momenteel gevestigd in de sfeervolle Korenbeurs, een karakteristiek pand op een centrale locatie. Maar het voldoet al lange tijd niet meer als huisvesting voor een volwaardig filmtheater:

  • Het is met drie zalen te klein om het grote aanbod aan kwaliteitsfilms, thematische en -educatieve programma's, festivals etc. te kunnen programmeren.
  • Het pand is bouwtechnisch in slechte staat en voor het gebruik als hedendaags filmtheater ongeschikt, onder meer vanwege de slechte geluidsisolatie, klimaatbeheersing en door de beperkingen die de monumentstatus oplegt aan eventuele aanpassingen aan het gebouw.
  • Een volwaardige horeca- en foyerfunctie is niet te realiseren, terwijl die voor de exploitatie van Focus van groot belang is. Ook de toegankelijkheid van het gebouw laat veel te wensen over. Zowel het filmpubliek als de zakelijke markt hebben behoefte aan een betere (horeca)accommodatie.
  • De ligging op de Korenmarkt brengt grote geluidsoverlast met zich mee en leidt bovendien tot gedwongen sluiting van Focus op een aantal dagen per jaar i.v.m. grootschalige activiteiten op het plein.
  • De ontwikkeling van de Korenmarkt als uitgaans- en evenementenplein wordt beperkt door de huidige functie van de Korenbeurs.


Wat en waar?
In de afgelopen jaren zijn de plannen voor de ontwikkeling van het kunstencluster op grondige wijze gemaakt, beoordeeld, bijgesteld en uiteindelijk door een grote meerderheid van de gemeenteraad goedgekeurd.
Het kunstencluster biedt Focus niet alleen de kans om meer en breder te programmeren in een beter gebouw. De samenwerking met het Museum voor Moderne Kunst leidt tot aantrekkelijke kansen en mogelijkheden om de presentatie en de beleving van filmcultuur en beeldende kunst te verbeteren en te vernieuwen: meer en veelzijdiger aanbod in een stimulerende omgeving,  in een iconisch gebouw, gelegen op een fantastische locatie aan de Rijn.

Rijnboog
Het kunstencluster is, naast het antwoord op de huisvestingsproblemen van Focus en Museum, tevens een grote publiekstrekker in het Rijnbooggebied. Een bruisend cultureel hart, waarvan de uitstraling een positief effect heeft op de gewenste ontwikkeling van de zuidelijke binnenstad.

Financiën
Inhoudelijk, ruimtelijk en financieel ligt er een zeer haalbaar plan, waaraan de provincie een financiële bijdrage levert van meer dan 10 miljoen euro. Deze bijdrage, gekoppeld aan het belang van het kunstencluster voor de ontwikkeling van Rijnboog, valt weg wanneer er besloten zou worden geen kunstencluster te realiseren.
De gemeente Arnhem investeert ongeveer 20 miljoen euro in het nieuwe gebouw en de exploitatie ervan. Dit bedrag is opgenomen in de financiële planning van de gemeente.
Daarmee zijn de omstandigheden om te investeren in een vernieuwende culturele impuls voor Arnhem ook financieel verantwoord.

Referendum
Het plan voor een kunstencluster met Museum voor Moderne Kunst en Focus Filmtheater aan de Rijn kent niet alleen maar voorstanders. De tegenstanders hebben een raadgevend referendum afgedwongen, waarbij het voorgenomen raadsbesluit aan de Arnhemmers wordt voorgelegd. De complexiteit van het plan, dat na een intensieve en zorgvuldige procedure tot stand is gekomen, wordt daarin teruggebracht tot de vraag: "bent u voor of tegen het kunstencluster". Het referendum is pas geldig bij een opkomst van minimaal 30% van de kiesgerechtigden. Wanneer de voorstanders niet gaan stemmen -ook dat is een democratisch recht- wordt alom verwacht dat deze kiesdrempel niet wordt gehaald. De gemeenteraad zal dan vervolgens zijn voorgenomen besluit tot uitvoering van de plannen bekrachtigen.

Henk Bitter, directie Focus
email: info@focusarnhem.nl