Nieuw Focus op het Kerkplein

Bekijk hier de ontwerpschets van FOCUS OP HET KERKPLEIN!

=====================================================================

(persbericht Gemeente Arnhem - dinsdag 16 februari 2016)

DP6 ARCHITECTUURSTUDIO MAG FILMTHEATER ONTWERPEN

Focus op Eusebius! brengt historische Torensteeg symbolisch terug

Het team van DP6 architectuurstudio met Stevens van Dijck en ABT mag het ontwerp gaan maken voor Focus Filmtheater op het Kerkplein. De visie van DP6 die als titel 'Focus op Eusebius!' meekreeg, beantwoordde de stedenbouwkundige opgave op deze plek het best. Vandaag is de voorlopige gunning aan DP6 verleend.

Het gebouw van DP6 vormt een mooie schakel tussen de historische binnenstad, het wederopbouw gebied en de Rijn. Het ontwerpteam maakt gebruik van de historie. Voor de oorlog was het Kerkplein bebouwd en liep op de plek waar het gebouw moet komen een historisch straatje, de Torensteeg. DP6 brengt deze steeg terug in het nieuwe gebouw, op zo'n manier dat het zicht op de Eusebius optimaal in stand blijft. Vanaf de grote publiekstrap die naar de zalen leidt, is de Eusebiustoren door het glasdak ook voortdurend zichtbaar. De trap ontsluit alle zalen en ook het dakterras, waar buiten film gekeken kan worden. Overal in het gebouw zijn plekken voor optredens, presentaties, een lezing of een tentoonstelling.

Beoordeling
De beoordelingscommissie is gecharmeerd van het beeld met de Torensteeg. Het ambachtelijk metselwerk geeft een warme sfeer. Kleine verspringingen in de gevel verfijnen het aanzicht. Aan de noordkant is goede aansluiting op de Jansbeek. Het pand is aan deze kant ook lager zodat de omliggende panden meer zon krijgen. De logistiek in het gebouw is helder, zowel voor het publiek als voor het personeel. De horeca kan goed onafhankelijk van de filmvoorstellingen functioneren. Het aspect duurzaamheid is zorgvuldig uitgewerkt, met een energieneutrale ambitie als uitgangspunt. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van daglicht bijvoorbeeld door glazen wanden en een centrale glaskap. Verder is gedacht aan klimaatmaatregelen tegen het opwarmen van de stad, zoals een groen dak, en een semi-klimaatwand. Het oordeel van de commissie luidt: "al met al een goed doordachte visie, een sterk plan dat tegen een stootje kan. Het werd gepresenteerd door een ontwerpteam dat zeer vakkundig overkomt".

De beoordelingscommissie bestond uit een stedenbouwkundige, een vastgoedadviseur, de projectmanager, een lid van het kwaliteitsteam Zuidelijke binnenstad en de directie van Focus Filmtheater. De commissie werd verder geadviseerd doot onder andere een landschapsadviseur en een adviseur op het gebied van duurzaamheid.  

Waardering
De beoordelingscommissie heeft waardering voor elk van de vijf ingediende visies. Elke visie had sterke punten en over het algemeen lieten de teams veel creativiteit zien. De visie van TenBraswestinga was zeer sterk op het gebied van duurzaamheid, Ector Hoogstad ontwierp een zeer flexibel gebouw, Soeters en Van Eldonk viel op door de openheid van het gebouw naar alle zijden, de visie van Van Dongen-Koschuch was gedurfd vanwege de uitwisseling van een deel van het gebouw met het woonblok erachter. DP6 scoorde echter veruit het best. De definitieve gunning is op 8 maart 2016. De verwachting is dat er eind dit jaar een ontwerp voor het gebouw is en een aannemer kan worden gezocht.

===============================================================

Op woensdag 3 februari 2016 presenteerden vijf architectenbureaus hun visie op de nieuwbouw van Focus aan zowel de commissie  die de uiteindelijke keuze zal maken, als aan de belangstellenden die bijeengekomen waren in Dudok.

Bekijk hier een verkorte weergave van hun visies.

Op 16 februari 2016 wordt bekend gemaakt welk bureau het vertrouwen krijgt!

===============================================================

(in 2015)

Stichting Focus Filmtheater Arnhem en de gemeente Arnhem tekenen op woensdag 16 december 2015 een intentieovereenkomst voor de nieuwbouw van het filmtheater op het Kerkplein. De ondertekening vindt plaats om 19.00 uur in zaal 1 van Focus Filmtheater op de Korenmarkt.

Nieuwe locatie Focus Filmtheater op Kerkplein Arnhem

Bekijk hier een korte animatie over de veranderingen in de Zuidelijke binnenstad, én de nieuwe locatie van Focus op het Kerkplein!

Lees hier de antwoorden op de meest gestelde vragen omtrent de nieuwbouw van Focus.


Focus Filmtheater komt in een nieuw gebouw op het Kerkplein. Het college van burgemeester en wethouders en de directie van Focus Filmtheater zijn enthousiast.  Een plek op het Kerkplein heeft meerdere voordelen. Voor het Filmtheater betekent het dat het een prachtige locatie krijgt in hart van de stad, terwijl het gebouw tegelijkertijd een mooie invulling wordt van een deel van het Kerkplein.

Omdat er genoeg ruimte is en de grond in eigendom is van de gemeente, blijven de kosten laag. De komende tijd worden de voorwaarden voor die locatie verder onderzocht.

Passende functie
Het Filmtheater past qua functie perfect op het Kerkplein. Dat plein is immers de schakel tussen de binnenstad en het de zuidelijke binnenstad, waar men op dit moment een mooi woon- en verblijfsgebied ziet ontstaan.
Henk Bitter, directeur van het Filmtheater: "Op het Kerkplein zie ik mogelijkheden om het Filmtheater te ontwikkelen tot een theater met vijf zalen, 5.000 voorstellingen en 100.000 bezoekers per jaar. We zijn echt toe aan deze nieuwe locatie, waar naast een breder filmaanbod ook  filmeducatie en samenwerking met culturele en maatschappelijke organisaties optimaal kan worden ontwikkeld. Flexibiliteit en multifunctionaliteit zijn daarbij het uitgangspunt."


Stedenbouwkundig biedt het Filmtheater op deze plek ook mogelijkheden. Doordat een theater veel dichte wanden heeft, kan aan de achterzijde bebouwing worden toegevoegd, bijvoorbeeld in de vorm van woningen met ateliers of een winkel.

Verantwoordelijk wethouder Elfrink: "Een mooi nieuw Filmtheater midden in de stad, met een mooi opgeknapte openbare ruimte, waar straks de Jansbeek weer bovengronds stroomt: een beter resultaat kan ik mij niet wensen."  Het gedeeltelijk bebouwen van het Kerkplein stond overigens al langer in de gemeentelijke plannen. Winkelend publiek komt dan niet langer op leeg plein uit, maar kan via een aantrekkelijke route met cultuur en horeca, doorlopen naar de Zuidelijke binnenstad, of het winkelrondje afmaken via de Kerkstraat of de Koningstraat.

de Rembrandt-optie

Veelvuldig wordt de vraag gesteld: waarom betrekt Focus niet het binnenkort leegstaande Rembrandt theater? In allerlei opzichten is deze bioscoop geen reële optie: lees de overwegingen van Focus in de memo LOCATIEKEUZE FOCUS FILMTHEATER ARNHEM.