Screening Sex: Seks en filmgenre

Screening Sex: Seks en filmgenre

Mylaine Roelofs/Kevin Toma - NL - 2020 - 105 minuten

Maandag 16 maart 2020 was er een avond gepland van de Cursus Screening Sex: een driedelige, interactieve cursus over de verbeelding van seks(ualiteit) in de cinema o.l.v. filmjournalist Kevin Toma en filmwetenschapper Mylaine Roelofs. Omdat Focus toen gesloten was is deze cursusavond verplaatst naar
28 september 2020. Niet-cursisten zijn van harte welkom, toegangsprijs is dan 15 euro, kortingsregelingen zijn geldig.

Andere cursusavonden:

Er bestaan opvallende verschillen in de wijze waarop in allerlei filmgenres met seks, seksualiteit en erotiek wordt omgegaan.

Denk bijvoorbeeld aan de ‘Final Girl’ in horror – volgens het cliché overleeft alleen een maagd het bloedbad in klassieke seriemoordenaarsfilms – of de ‘Femme Fatale’ in film noir. In deze laatste bijeenkomst verdiepen we ons aan de hand van verschillende filmfragmenten in genre-specifieke conventies rondom de verbeelding van seks en seksualiteit. De eerder verworven kennis over symboliek, taboes en feministische filmanalyse komt bij deze bijeenkomst goed van pas.