Screening Sex: De mannelijke en vrouwelijke blik

Screening Sex: De mannelijke en vrouwelijke blik

Mylaine Roelofs/Kevin Toma - 2020 - 105 minuten

Onderdeel van onze Cursus Screening Sex: een driedelige, interactieve cursus over de verbeelding van seks(ualiteit) in de cinema, o.l.v. filmjournalist Kevin Toma en filmwetenschapper Mylaine Roelofs.

In de jaren ’70 vestigden feministische filmtheoretici de aandacht op het specifiek mannelijke perspectief dat veel (Hollywood)films aannamen.

Niet alleen identificeerden de meeste films zich vooral met het mannelijke hoofdpersonage (dat kijkt naar het vrouwelijke personage en haar tot lustobject maakt), het beoogde publiek was ook nog eens primair mannelijk. Door deze ‘male gaze’ onder de loep te nemen, gaf de feministische filmtheorie de aanzet tot het ontstaan van een meer divers filmklimaat. Behalve dat we kijken naar deze historische ontwikkeling vragen we ons af hoe hardnekkig de male gaze anno nu nog is en of er eigenlijk ook zoiets als een ‘female’ en ‘queer gaze’ bestaat.