How To Start a Revolution

How To Start a Revolution

Ruaridh Arrow - GB - 2011 - 82 minuten - taal: Engels - ondertiteling: geen

Met inleiding door Eva Rovers, cultuurhistoricus en auteur van o.a. Ik kom in opstand, dus wij zijn.

Focus Filmtheater Arnhem vertoont in samenwerking met Bridge to the Future drie films rond het thema Geweldloos Verzet. Steeds met een inleiding en/of debat.

How to start a Revolution is een portret van de innemende wetenschapper Dr. Gene Sharp uit Boston. Toen in 1993 zijn handboek From Dictatorship to Democracy uitkwam had de politicoloog nooit durven vermoeden welke impact zijn ideeën op de moderne geschiedenis zouden hebben. Het is al bijna twintig jaar dé leidraad voor geweldloze revoluties. Oók voor die van het afgelopen jaar.

Op de benedenverdieping van zijn bescheiden residentie in Boston runde de begin 2018 overleden politicoloog en schrijver Dr. Gene Sharp samen met zijn collega Jamila Raqib de ‘Albert Einstein Institution’. Met evenveel aandacht en zorg als waarmee de pionier zijn zeldzame orchideeën kweekt, helpt Sharp burgers van onderdrukkende regimes in hun vreedzame opstand tegen de machthebbers. Weinig mensen kennen zijn naam, maar velen hebben al dan niet bewust zijn ideeën in praktijk gebracht.

Zijn handboek bevat 198 handgrepen voor geweldloos verzet. Het heeft dienst gedaan als inspiratiebron en leidraad voor diverse vreedzame revoluties die de afgelopen decennia in dictaturen plaatsvonden. Van Bosnië tot Syrië en van Birma tot Egypte zijn Sharps praktische methoden en inzichten aangewend om met succes tiranniserende machthebbers te verdrijven. De wetenschapper zelf is nederig over zijn bijdrage aan een betere wereld en onderstreept dat hij niet de wijsheid in pacht heeft. Wel moet je, zo meent Sharp, een plan hebben én doorzettingsvermogen: ‘As long as you don’t surrender, you never lose.’