Disturbing the Peace

Disturbing the Peace

Stephen Apkon/Andrew Young - Israel/|Palestina/USA - 2016 - 90 minuten - taal: Hebreeuws, Arabisch - ondertiteling: Engels

Aansluitend zaalgesprek met (o.v.b.) Yonatan Shapira o.l.v. Sjoerd van den Berg.

Focus Filmtheater Arnhem vertoont in samenwerking met Bridge to the Future drie films rond het thema Geweldloos Verzet. Steeds met een inleiding en/of debat.

In 2006 legden Yonatan Shapira en andere Israeli’s en Palestijnen die actief deel hadden genomen aan het conflict, hun wapens neer en richtten Combatants for Peace op. Deze egalitaire, grassroots organisatie was gebouwd op de overtuiging dat de spiraal van geweld alleen doorbroken kan worden als Israeli’s en Palestijnen hun krachten bundelen.

DISTURBING THE PEACE gaat over een aantal moedige mensen die, geboren in een land dat gedefinieerd wordt door conflict, opgegroeid als vijanden, bereid zijn het tij te keren om zo hun droom van een veilige, vrije wereld werkelijkheid te laten worden. Mensen die net als grootheden als Martin Luther King Jr, Rosa Parks, Gandhi, Nelson Mandela en heel veel minder bekende helden, vasthouden aan waar zij in geloven en bereid zijn hun overtuiging om te zetten in actie.

De film daagt ons uit tot zelfreflectie: welke rol spelen wij zelf in onze samenleving en hoe kunnen we onszelf veranderen om tot een humanere wereld te komen. Aan de basis daarvan staat de bereidwilligheid om de vrede te verstoren. Disturbing the Peace laat zien wat er aan menselijk potentieel vrijkomt als we uit het verhaal stappen dat niet langer van ons is, en hoe we met de kracht van onze overtuigingen nieuwe mogelijkheden kunnen creëren. Voormalige vijanden – Israelische elite-soldaten en Palestijnse strijders waarvan velen jaren in de gevangenis hebben doorgebracht – worden gevolgd in hun gezamenlijke inspanningen om de impasse te doorbreken. De film toont hun transformatie van soldaten naar geweldloze vredesactivisten, resulterend in de oprichting van Combatants for Peace.