A Stranger Came To Town

A Stranger Came To Town

Thomas Vroege - Nederland - 2017 - 71 minuten

Aansluitend aan de film een zaalgesprek met regisseur Thomas Vroege o.l.v. Sjoerd van den Berg.

Focus Filmtheater Arnhem vertoont in samenwerking met Bridge to the Future drie films rond het thema Geweldloos Verzet. Steeds met een inleiding en/of debat.

De complexe werkelijkheid kan niet worden gereduceerd tot een simpele kwestie van goed tegen kwaad, zeker niet wat de oorlog in Syrië betreft. Interviews met vier inwoners van Aleppo staan centraal in dit cinematografische essay over de chaos in het land. Beelden van de verwoeste stad zijn van een grauwe waas voorzien, alsof zelfs op de lens het stof van al die kapotgebombardeerde gebouwen zit, en worden ondersteund door een klaagzang van treurende vrouwenstemmen.

De geïnterviewden vertellen over de eerste grote demonstratie in 2012, hoe het rebellenleger vorm kreeg en hoe knokploegen van het regime hen martelden. Vervolgens praten ze over hun vlucht naar het Westen, terwijl vervreemdende infraroodbeelden stromen mensen laten zien. De enige van hen die in Aleppo achterbleef, zag het conflict vanuit zijn appartement ontstaan en is kritisch over de aanvankelijk door veel westerse media gevierde rebellen.